Algemene voorwaarden

Juridische informatie

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Keller Keukens B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of de onvolledigheid van de informatie en kan aan de inhoud daarvan ook geen enkel recht worden ontleend. Keller Keukens B.V. behoudt zich het recht de informatie op haar internetsite ieder moment zonder verdere aankondiging te wijzigen.

De persoonlijke gegevens die je op de site invult, zullen voor het doel waarvoor je de gevraagde informatie hebt gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Daarnaast gebruikt Keller Keukens B.V. de gegevens om de dienstverlening te verbeteren. Keller Keukens B.V. zal op eerste verzoek jouw gegevens uit het bestand verwijderen.

De inhoud op de pagina's van haar internetsite, waaronder teksten, samenstelling, structuur en navigatie, grafische elementen, logo's, buttons, audioclips en software, is eigendom van Keller Keukens B.V., haar licentiegevers en/of (overige) leveranciers, en is beschermd onder het Nederlandse en internationale auteursrecht, merkrecht, octrooirecht en copyrightwetgeving.

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, mag niets van deze inhoud worden overgenomen, verveelvoudigd, gedistribueerd, openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, digitale kopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keller Keukens B.V. te Bergen op Zoom.

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Keller Keukens B.V. Keller Keukens B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Ontvang onze brochure
Ontvang onze nieuwsbrief