Homepagina

Algemene voorwaarden

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Keller Keukens B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of de onvolledigheid van de informatie. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Keller Keukens B.V. behoudt zich het recht de informatie op haar internetsite ieder moment zonder verdere aankondiging te wijzigen.

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie hebt gegeven, worden gebruikt. Lees voor meer informatie onze Privacy Policy.

De inhoud op de pagina's van deze internetsite, waaronder teksten, samenstelling, structuur en navigatie, grafische elementen, logo's, buttons, audioclips en software, is eigendom van Keller Keukens B.V., haar licentiegevers en/of (overige) leveranciers, en is beschermd onder het Nederlandse en internationale auteursrecht, merkrecht, octrooirecht en copyrightwetgeving.

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, mag niets van deze inhoud worden overgenomen, verveelvoudigd, gedistribueerd, openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, digitale kopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keller Keukens B.V. te Bergen op Zoom. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming vooraf onze merknaam te gebruiken voor de registratie van domeinen of toe te passen in een bedrijfdsnaam of bedrijfsomschrijving. Ons logo en onze merknaam mogen niet worden gebruikt in profielfoto's of gebruikersnamen op sociale media.

Medewerkers, of andere vertegenwoordigers van derden, mogen zichzelf associëren met het merk Keller mits zij duidelijk aangeven dat hun publicatie en/of profiel van persoonlijke aard is. Keller Keukens is niet aansprakelijk voor repercussies die zich mogelijk voordoen n.a.v. publicaties door derden.

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Keller Keukens B.V. Keller Keukens B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.