CO2-Prestatieladder

Keller haalt certificaat voor de CO2-Prestatieladder

Omdat we nog decennia lang mooie keukens willen maken, nemen we voortdurend maatregelen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Zo is ons productieproces al sinds april 2017 CO2-neutraal. Dankzij aanvullende inspanningen om onze bedrijfsvoering te verduurzamen, hebben we op 1 april 2018 het Kiwa-certificaat "Samen zorgen voor minder CO2" (niveau 3) behaald.

Keller Keukens CO2-Prestatieladder (niveau 3)

CO2-reductie en keteninitiatieven

Het certificaat onderstreept dat onze CO2-footprint volgens de internationale norm is vastgesteld én dat we belangrijke stappen zetten om onze CO2-uitstoot tot en minimum te beperken. Ons productieproces is al sinds april 2017 CO2-neutraal. Diverse aanpassingen aan ons productieproces hebben daar aan bijgedragen, zoals de investering in een eigen biosmassa-installatie waarmee we onze fabriek verwarmen. Bovendien verwerken we houtafval tot kleinere panelen of kastonderdelen om verspilling te voorkomen.

Echter, de doorslaggevende factor voor het behalen van het certificaat “Samen zorgen voor minder CO2” is de samenwerking met de lokale ondernemersvereniging. Onze biomassa-installatie levert ons namelijk meer warmte op dan we nodig hebben. Het doel van de lokale samenwerking is te onderzoeken hoe ons overschot aan warmte energie elders nuttig ingezet kan worden. Op deze manier gaan we nóg efficiënter om met onze materialen en middelen.

 

Gijs Termeer van de SKAO

“De SKAO feliciteert Keller Keukens met het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. De organisatie toont daadkracht door haar innovatieve en duurzame bedrijfsvoering. Naast Keller onderschrijven steeds meer bedrijven de meerwaarde van dit instrumentarium. De CO2-Prestatieladder is voor het bedrijfsleven inmiddels het standaardinstrument voor een duurzame groene economie."

Principes van de CO2-Prestatieladder

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor het beheer en het gebruik van de CO2-Prestatieladder. Deze ladder is het toonaangevende duurzaamheidsinstrument dat organisaties helpt bij het in kaart brengen en structureel verminderen van CO2. Binnen de eigen bedrijfsvoering, maar ook in projecten en in de keten of sector.

Meer over de CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder heeft 5 niveaus. Met het behalen van een certificaat heeft een organisatie gegarandeerd een werkend CO2-managementsysteem. Hoe meer een organisatie zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. Met het behalen van dit certificaat op niveau 3 is aangetoond dat wij zeer actief werk maken van CO2-reductie.

 
Ontvang onze brochure
Ontvang onze nieuwsbrief