Homepagina

Onze weg naar een mooie toekomst

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ons beleid

Keller Keukens staat voor mooi, bereikbaar, persoonlijk en alert. Dit zijn niet alleen merkwaarden, ze begeleiden ons in alle beslissingen die wij nemen. Ook als het gaat om het milieu. Immers, we willen nog decennia lang kunnen genieten van de natuur en deze mooi houden voor volgende generaties. Om die reden is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) één van onze strategische speerpunten. Alleen op die manier kunnen wij de juiste balans bereiken tussen People, Planet en Prosperity.

Koploper in duurzaam ondernemen

Sinds 12 juli 2023 heeft DKG, waar Keller Keukens onderdeel van is, als eerste Nederlandse keukenfabrikant het hoogste niveau op de CO2-Prestatie ladder behaald. Met het niveau 5 certificaat tonen we aan de nodige stappen te hebben gezet voor de reductie van CO2-uitstoot binnen de gehele keten. Hiermee zijn we voorloper op het gebied van duurzame initiatieven in de keukenbranche.

Het duurzame initiatief van DKG sluit aan op de ambitie van de Nederlandse overheid om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Hiervoor moeten duizenden kleine- en grote bedrijven in de bouw- en vastgoedsector omschakelen naar een nieuwe manier van werken.

Een mooi voorbeeld van deze omschakeling is de ontwikkeling van de biobased keuken. Als marktleider in de branche wil DKG het goede voorbeeld geven door hét verschil te maken en klaar te zijn voor de toekomst!

MVO Prestatieladder

CO2-neutrale productie

De resultaten van onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid

De afgelopen decennia hebben we een ambitieus duurzaamheidsbeleid gevoerd. Mét resultaat. Zo worden onze keukens al sinds 2017 CO2-neutraal geproduceerd, wat we bereikt hebben door zowel CO2-reductie als -compensatie. Dankzij deze inspanningen hebben we diverse certificeringen volgens de hoogste normen behaald.

Hier houdt het voor ons niet op, we blijven continu zoeken naar nieuwe, innovatieve manieren om onze producten en processen nog duurzamer te maken. Eén van de huidige MVO-activiteiten omvat het ontwikkelen van een circulair keukenproces. Benieuwd hoe we dit doen?

CO2-neutraal keukenproces

Op het dak van onze fabriek ligt 12.000 m2 aan zonnepanelen.

Onze MVO inspanningen

Ons MVO-beleid gaat verder dan alleen het verminderen van de CO2-uitstoot. Minstens zo belangrijk is het maatschappelijk aspect. Zo is er veel aandacht voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers in de vorm van bijvoorbeeld opleidingen, een bijdrage voor de sportschool en gezond eten in het bedrijfsrestaurant. Maar ook buiten de organisatie zorgen we voor mensen. Zo ondersteunen we diverse goede doelen en werken nauw samen met lokale scholen. Zo gaan we samen op weg naar een mooie toekomst.

Global Reporting Initiative

Om invulling te geven aan onze MVO-doelstellingen, is een concrete duurzaamheidsstrategie opgesteld. Hierin komt duidelijk naar voren waar we naartoe willen en wat ons vertrekpunt is. Sinds 2016 worden onze MVO-activiteiten onderzocht door een onafhankelijke organisatie. De jaarlijke resultaten hiervan zijn verwerkt in een uitgebreid rapport volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI).

GRI-tabel

Goed werkgeverschap...

...begint bij een goede samenstelling van kansen voor ontwikkeling, fysieke en social veiligheid, goede arbeidsvoorwaarden en een fijne bedrijfscultuur. Ook werkgeverschap maakt deel uit van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo bieden wij onze medewerkers 5% meer loon dan de CAO voorschrijft, passen we Job Rotation toe om zwaar werk zo veel mogelijk te beperken en stellen we op basis van ons preformancemanagementsysteem een opleidingsbudget vast. 

GROEI, duurzame inzetbaarheid

Met iedere medewerker worden jaarlijks zijn of haar ontwikkelingen besproken. Op basis van deze gesprekken wordt het opleidingsbudget vastgesteld. Ons performancemanagementsysteem heet niet voor niets ‘Groei’. Wij geloven dat iedere medewerker zichzelf mag, en moet, ontwikkelingen. Duurzame inzetbaarheid is dan ook een belangrijk onderwerp in deze gesprekken en we besteden veel tijd en geld aan opleidingen.
 

"Uit onze werkvermogensmonitor blijkt dat 85% van onze medewerkers in de fabriek tevreden is."

Kim van Veldhuizen, P&O Adviseur
 

Werkgeverschap

Sustainable Development Goals

We blijven continu werken aan nieuwe, ambitieuze doelen. Eén van deze ambities is het koppelen van onze duurzaamheidsdoelstellingen aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de VN. In dit overzicht laten we zien waar we concreet aan werken.

SDG