Homepagina

Leveringen zonder CO2-uitstoot

Wij zetten de stap naar elektrisch transport

De eerste stap naar elektrisch transport

Bij DKG, moederbedrijf van Keller Keukens, nemen we onze verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. We zijn vastberaden om onze CO2-uitstoot te verminderen en zetten daartoe belangrijke stappen, niet alleen binnen onze eigen organisatie, maar in de gehele keten.

Elektrisch transport: de toekomst van onze keukenleveringen
We zijn erg trots op onze samenwerking met vervoerspartner Top Delivery Services die de eerste stappen zet richting elektrisch vrachtvervoer. Startend met drie elektrische vrachtwagens, streven we ernaar om al onze keukenleveringen volledig elektrisch te laten plaatsvinden. Een ambitieus doel, gezien het feit dat we dagelijks maar liefst 250 keukens produceren, wat neerkomt op 225 vrachtwagens die wekelijks vertrekken met keukens op weg naar tevreden klanten.

Met de eerste initiatieven richting elektrisch transport dragen we o.a. bij aan het verminderen van de luchtvervuiling en verlaging van de broeikasgasemissies.

Al met al dragen deze stappen bij aan een meer duurzaam en milieuvriendelijk transportproces, wat niet alleen gunstig is onszelf, maar ook voor de samenleving als geheel.