Homepagina

Garantievoorwaarden

1. Garantietermijn

Keller Keukens B.V. geeft 10 jaar garantie op de kwaliteit van de door Keller geproduceerde en geleverde keukenmeubelen en -elementen. De garantie gaat in op de datum van aflevering. De garantietermijn van 10 jaar geldt bij normaal huishoudelijk gebruik en met inachtneming van voldoende zorg en onderhoud van de keukenmeubelen en -elementen. Bij niet-huishoudelijk gebruik is de garantietermijn 1 jaar. De garantietermijn op de keukenmeubelen en -elementen wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en/of vervangingsleveringen. De voorschriften voor onderhoud en gebruik zijn te vinden op https://www.kellerkeukens.nl/service-garantie/onderhoud

2. Garantieverplichtingen

De garantie houdt in dat bij tekortkomingen in de  afwerkingskwaliteit of functioneringszekerheid, het ondeugdelijke onderdeel naar keuze van Keller Keukens B.V. binnen een redelijke termijn zal worden hersteld of vervangen door originele of gelijkwaardige materialen. De kosten hiervoor komen, met inbegrip van vracht- en voorrijdkosten, voor rekening van Keller Keukens.

3. Nalevering

Keller Keukens B.V.  garandeert dat gedurende 10 jaar na levering van projectkeukens alle onderdelen zodanig kunnen worden nageleverd dat de originele kunnen worden vervangen door dezelfde of acceptabele alternatieve producten.

4. Buiten de garantie vallen:

Alle niet door Keller geproduceerde en door derden geleverde materialen, zoals keukenapparatuur, aanrechtbladen, kranen, accessoires en tegels. Hiervoor geldt de garantie van de desbetreffende fabrikant.
Schade als gevolg van o.a.:

 • Externe invloeden, zoals transportschade na aflevering door Keller of schade als gevolg van stoten of slaan.
 • Onzorgvuldig gebruik c.q. onderhoud.
 • Het gebruik van schuurmiddelen en/of agressieve schoonmaakmiddelen op de keukenmeubelen.
 • Normale slijtage.
 • Veroudering en verkleuring ontstaan door rook-, licht- en zoninwerking.
 • Defecten veroorzaakt door een te hoge belasting van de keukenelementen.
 • Optreden van hitte boven de AMK norm van 70 graden van kook- en bakapparatuur en vaatwasser.
 • Overmatige vochtigheid. Dit betreft bijvoorbeeld lekkage door onvakkundige installatie van leidingwerk of het niet opvolgen van onze reinigingsinstructies.
 • Overmatige dampwerking door apparaten zoals waterkokers en koffiezetapparaten of door een openstaande vaatwasser of oven.
 • Schade veroorzaakt door ondeugdelijk leidingwerk (gas, water, elektriciteit).
 • Schade door slecht functionerende, onjuist geïnstalleerde of onjuist gebruikte apparatuur. 
 • Extreme veranderingen in luchtvochtigheid, een blijvend hoger of lager luchtvochtigheidpercentage dan 45 tot 70% in de betreffende en/of omliggende ruimte of onvoldoende ventilatie.

5. Garantie vervalt indien:

De keukenmeubelen en -elementen beschadigd zijn door derden tijdens transport of montage. 
De keukenmeubelen en -elementen niet deskundig zijn geplaatst.
Aan de keuken veranderingen zijn aangebracht waarbij geen originele onderdelen zijn gebruikt.

6. Garantieclaim indienen

Gebreken of tekortkomingen aan de keukenmeubelen en -elementen kunnen worden gemeld via de klantbegeleider en dienen te worden voorzien van dit garantiecertificaat en een duidelijke foto.