Keller Keukens is één van de succesmerken van DKG Groep, marktleider in de keukenbranche. Vanuit deze positie zien we het als onze plicht het goede voorbeeld te geven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom heeft DKG Groep onlangs de intentieverklaring voor het Grondstoffenakkoord van de Rijksoverheid ondertekend. We nemen daarmee, samen met de ondersteunende partners, het voortouw om de ambitie – Nederland circulair in 2050 – waar te maken.

In de bedrijfsvoering van Keller Keukens is MVO een strategisch speerpunt. We hebben in het verleden daarom al een aantal belangrijke stappen gezet om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen en producten om te gaan. Zo is hout onze grootste afvalstroom. Om dit toch nog nuttig in te zetten, verwerken we afkeuronderdelen tot kleinere panelen of kastonderdelen. Materiaal dat vroeger als afval werd beschouwd, wordt dus opnieuw bewerkt en in onze keukens gebruikt. Een deel van het hout dat we zelf niet meer kunnen gebruiken leveren we terug aan de spaanplaatindustrie, waar het weer als grondstof wordt gebruikt. Ons kleinere zaagafval verbranden we in een speciale biomassa-installatie om onze fabriek mee te verwarmen.

Huidige verbeterinitiatieven

Om onze keukens en de productie ervan nóg duurzamer te maken, werken we momenteel aan een flinke uitbreiding van het aantal FSC®-gecertificeerde modellen in ons assortiment. Op deze manier kunnen we garanderen dat ons hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Bovendien ontwikkelen we op dit moment een circulair keukenproces. Dit betekent dat keukens aan het einde van hun gebruiksperiode niet direct als afval worden afgevoerd, maar dat de keukenkasten worden gerecycled tot grondstoffen die opnieuw de keten in kunnen.

Grondstof voor keukens hout FSC verantwoord

Nationaal Grondstoffenakkoord

Het credo “Weg met de wegwerpmaatschappij” verwijst naar het doel om af te stappen van de lijn ‘produceren, consumeren en dan weggooien’ en richt zich op het rondmaken van de cirkel. In het Rijksbrede programma Circulaire Economie is een aanpak ontwikkeld waarmee we stapsgewijs naar deze ambitie toewerken. Er zijn vijf transitieagenda’s opgesteld waarin de onderschreven partners ieder in zijn eigen sector en vanuit zijn eigen rol, kennis en kunde bijdraagt aan concrete korte termijndoelen.

Keller Keukens heeft zich aangesloten bij de transitieagenda bouw omdat wij en veel van onze stakeholders actief zijn in deze sector. Met ons landelijke netwerk van dealers, woningcorporaties, vastgoedbeleggers en leveranciers gaan we hierover in gesprek en wisselen we informatie uit zodat nieuwe ideeën en ontwikkelingen tot stand kunnen komen.

Kijk voor meer informatie op circulaireeconomienederland.nl